رئیس کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه کمیسیون عمران حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی این کلانشهر با بیان اینکه نگاه به ترافیک باید در حوزه فرهنگ و موضوعی فرهنگی باشد، گفت: ترافیک بخشی از فرهنگ شهری است و اگر امروز به پل...