سرمربی تیم تراکتور با توجه به حواشی ماه های اخیر تراکتور و بسته بودن پنجره نقل و انتقالات و مسئله مالکیت این باشگاه، گفت: هیچ اداره، سازمان و نهادی نه می‌تواند برای تراکتور هزینه آنچنانی کند و نه توانش را دارد. شرایط هم این اجازه را نمی‌دهد، ترک‌های غیوری در...