رئیس اداره مراقبت از بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت  با تاکید به اینکه دو آزمایشگاه در سطح کشور برای ارزیابی ژنتیکی جهش امیکرون فعال هستند، گفت: ویروس کووید ۱۹ مستعد جهش است و امیکرون هم یکی از جهش‌هایی است که دیر یا زود به کشور ما می‌رسد. به گزارش پایگاه خبری...