فرماندار عجب‌شیر در جلسه ستاد مبارزه کالا و ارز این شهرستان، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت‌ها در حمایت از رونق تولید داخلی است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، عادل اصغرپور با اشاره به موقعیت خاص شهرستان عجب شیر و قرارگرفتن در کریدور اصلی مبادله کالا...