قهرمان شطرنج جهان، رویارویی با فیروز جا را انگیزه اصلی خود برای دفاع از عنوان قهرمانی اش برای بار ششم عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، مگنوس کارلسن نروژی 31 ساله که چند روز قبل با نتیجه عجیب 7.5بر 3.5 ،سه دور مانده به پایان رقایت ها  با...