حتما این روزها در اخبار دیده اید که آنگلا مرکل(صدراعظم محبوب آلمانی ها) در کنفرانس های خبری به لرزه افتاده و علت آن ضعف جسمانی وی بیان شده است. صدراعظم با ابهت، خستگی ناپذیر و سیاستمداری که باید خیلی از مسئولان مرد ما از این شیرزن درس ها یاد بگیرند....