با رونق بازار سرمایه و اشتیاق مردم به حضور در این بازار، شایعات مختلفی از جمله انحصاری بودن مجوز تاسیس کارگزاری های بورس و قیمت های 30 تا 90 میلیارد تومانی این مجوزها در فضای مجازی پخش شده که موجب شد تا وزیر اقتصاد دستور بررسی انحصار مجوز کارگزاری‌های بورس...