کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با انتشار برگه یک رای انضباطی، حداقل یک جلسه هواداران تراکتور را از حضور در ورزشگاه محروم کرده است.   به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، جلسه فوق العاده رسیدگی به تخلف هواداران تراکتور با حضور 6 عضو کمیته (عبداللهی، جاودانی، محمدی، سعادت مهر، روغنی و...