رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بیست و دومین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، گفت: تنها راه مقابله با کرونا رعایت اصول بهداشتی و پرهیز از برگزاری تجمعات غیرضروری است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، محمدمهدی گویا، بیماریابی فعال، مراقبت از افراد دارای...