تصادف رانندگی محور سرچم اردبیل سه راهی روستای یانبلاغ میانه، دو نفر کشته به جای گذاشت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، جانشین مدیریت بحران شهرستان میانه،اعلام کرد:ساعت ۱۲ ظهر دیروز در کلیلومتر ۲۵ محور سرچم اردبیل، سه راهی روستای یانبلاغ میانه بر اثر برخورد پراید و ساینا، یک نفر...