مدافع تراکتور تبریز امروز با حضور در بیمارستان، بینی خود را عمل کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، ایمان سلیمی، مدافع تراکتور که در نیمه اول دیدار مقابل پیکان در برخوردی که با کوشکی داشت، دچار شکستگی بینی شد، امروز با حضور در بیمارستان تحت جراحی قرار گرفت. مدافع...