رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: اخیرا برای ۳۰۲ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۵۰۶ متر مربع از مراتع سهند شهر مراغه سند مالکیت به نام دولت صادر شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، موسی خلیل اللهی، با اشاره تاکیدات رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان آذربایجان...