مسوول فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: اهدای اعضای زنده یاد حسین ابراهیمی مشیران، شهروند ۶۱ ساله تبریزی، با اعلام رضایت فرزندانش، به ۲ نفر زندگی بخشید. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، حمید افخمی روز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اهدا کننده عضو به...