به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، براساس اعلام نظام رتبه‌بندی سایماگو مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه در بین مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور حائز رتبه پنجم و در غرب آسیا نیز رتبه نهم را کسب کرده است. در این رتبه‌بندی، مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه پس...