به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، گفت: ارجاع بسیاری از مشکلات خُرد و منطقه‌ای به نمایندگان مجلس ناشی از نگرش سیاسی حاکم بر دولت است و ارتباطی با عزم و اراده حکمرانان محلی و منطقه‌ای ندارد. احمد علیرضابیگی، در توضیح اهمیت انتخاب مدیران...