نایب رئیس اوّل مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون دو و نیم میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد، گفت: در سامانه ثبت مسکن مشکل فنی کوچک وجود دارد ولی شهرداری ها و مسکن هم باید جهادی تر در این موضوع عمل کند و حتی اگر متصدی مسکن های...