تیم توفارقان آذرشهر، به میزبانش مس کرمان باخت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان،ازهفته بیست ویکم لیگ برتر بسکتبال، تیم توفارقان آذرشهرازساعت ۱۶ درکرمان به مصاف تیم مس این شهر رفت وبانتیجه ۷۹ بر ۷۶ شکست خورد. نماینده استان، دوررفت را بانتیجه ۸۰ بر ۶۵ پیروز شده بود.