فرماندار تبریز با بیان اینکه مشکلی در خصوص توزیع نفت در بازار تبریز وجود ندارد،  گفت: مغازه‌داران بازار تاریخی تبریز باید بر طبق روال رایج برای دریافت نفت سفید ثبت نام می‌کردند که این کار را انجام نداده بودند، با این وجود نفت مورد نیازشان تامین شد. به گزارش پایگاه...