بنا بر یک فرمان اجرائی منتشر شده در وبسایت کاخ سفید، دولت ترامپ موقتا انتشار ویزاهای کاری جدید H-1B را از 31 دسامبر موقتا متوقف خواهد کرد با این هدف که اشتغال نیروی کار آمریکایی در اولویت باشد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، به نقل از سیودایو، علاوه بر...