دختر کاراته کای صوفیانی، مقام دوم مسابقات بین المللی کاراته ۲۰۲۰ جام آرپاچایی باکو را کسب کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، پنجمین دوره این مسابقات بین المللی، با شرکت ٨٠٠ ورزشکار از ۲۰ کشور در شهر ورزشکار صوفیانی، مقام دوم مسابقات بین المللی کاراته باکوباکو برگزار شد و...