در معاملات امروز افزایش مبتلایان به کرونا در آمریکا از یک سو و پیش‌بینی رکود بیشتر برای کشورهای حوزه یورو از سوی دیگر موجب شد تا بورس‌های اروپایی منفی شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از رویترز، بر همین اساس شاخص یوروپین استاکس 600 یک درصد ریخت...