مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گفت: ۶۵۷ پروژه با ۱۰ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۴۰۰ در قالب سند توسعه گردشگری در استان اجرا خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان،آبدار مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان در کارگروه گردشگری هشترودگفت: ۶۵۷ پروژه با...