ایران شاید جزو معدود کشورهایی باشد که در آن سهام داران بورس نقره داغ می شوند و دلالان چه در بازارهای ارزی، چه در بورس و چه در فضای جامعه کبکشان خروس می خواند و دولت با آن ها همخوانی می کند. در حالی که با کند شدن روند شیوع...