سفیر چین در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از سفر به تبریز، با اشاره به اینکه تبریز یکی از شهر‌های مهم در تاریخ مبادلات شرق و غرب در جاده ابریشم است، گفت: تبریز، امروز هم یک شهر مهم است و همواره نقش شایسته‌ای در مبادلات فرهنگی ایران...