رئیس ستاد اجرایی هفتمین نما یشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی در نشست اجرایی هفدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، از اضافه شدن ۲ زوم تخصصی به این نمایشگاه خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، جهانگیری با اعلام این خبر، افزود:امسال در این نمایشگاه دو زون تخصصی...