نمایشگاه گروهی نقاشی پرتره با آبرنگ در نگارخانه اداره ارشاد شهرستان مرند در حال برگزاری است. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، نمایشگاه گروهی نقاشی پرتره با آبرنگ در نگارخانه اداره ارشاد شهرستان مرند در حال برگزاری است. ظروفی مسول برگزاری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۲۵ نقاش با بیش...