فرماندار مرند در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان، با انتقاد از عدم نوسازی مدارس شهرستان مرند گفت: ۶۰ درصد از مدارس شهرستان علاوه بر داشتن ساختمان کهنه تجهیزات مناسب آموزشی نیز ندارند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، گرشاسبی افزود: امروزه بدون داشتن تجهیزات و امکانات آموزشی به...