طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون کشتی، سرپرست هیئت کشتی آذربابجان شرقی منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، با پیشنهاد ایوب بهتاج مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربابجان شرقی و طی حکمی از سوی علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، جابر اسدی به عنوان سرپرست هیئت کشتی آذربایجان شرقی...