مرکز آمار ایران متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند را در فصل بهار ١٣٩٩، برابر با ٣٣,٦ درصد اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از مرکز آمار ایران، در فصل بهار ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق...