عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه با احیای وزارت بازرگانی مخالف است، علت مخالفت خود را هزینه بر بودن تشکیل هرگونه وزارتخانه در کشور عنوان کرد و گفت؛ بهبود وضع معیشتی مردم و اشتغال جوانان باید در اولویت قرار بگیرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از...