نخستین کانون ارزیابی و توسعه مدیران استان امروز با حضور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی کشور در آذربایجان شرقی افتتاح شد . به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، ورداسبی رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی کشور در آذربایجان شرقی،در مراسم افتتاح این کانون...