وزیر آموزش‌وپرورش در آیین افتتاح ٧٤ مدرسه و مجتمع آموزشی به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: مجتمع‌های آموزشی؛ مدیریت یکپارچه بر کل فرایند تعلیم و تربیت، توسعه عدالت آموزشی، صرفه‌جویی در منابع و استفاده بهینه از منابع انسانی، امکانات و فضاهای آموزشی محقق می‌سازند. به گزارش پایگاه...