عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه آقای خاندوزی ادعای زیادی برای اصلاح وضعیت بورس داشت گفت: با خوش‌بینی نسبت به وزارت آقای خاندوزی که ادعای زیادی برای اصلاح وضعیت بورس داشت، منتظر بهبود وضعیت بودیم ولی متاسفانه شرایط بازار از حالت بدی که داشت، بدتر شده است....