۳ طرح دانشگاه فنی و حرفه‌ای در آذربایجان شرقی به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد که این طرح‌ها شامل سالن همایش‌ها در تبریز، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای کشاورزی شامل کارگاه، آزمایشگاه، گلخانه آموزشی و محوطه سازی در مراغه و سوله آموزشی در سراب بود که برای اجرای آن‌ها ۱۹ میلیارد...