گروه‌های جهادی دانشکده علوم پزشکی مراغه در روستا‌های منطقه قوری چای این شهرستان ۳۵۰ نفر را رایگان ویزیت کردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، این گروه‌های جهادی پزشکی، در مدت سه روز به اهالی هفت روستای کمتر برخوردار و فاقد خانه بهداشت خدمات پزشکی، دارویی، فرهنگی وورزشی ارائه کردند....