دادستان تبریز در همایش پویایی و نشاط با بیان اینکه از شش میلیون پرونده قضایی، یک میلیون پرونده مربوط به جرایم مرتبط با خشونت است، گفت: تشکیل شش میلیون پرونده قضایی در سال زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان،بابک محبوب علیلو اظهار کرد: اینکه...