به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی در دو ماهه اول امسال ارجاعی به ادارات پزشکی قانونی استان آذربایجان شرقی 95 نفر بود که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که تعداد...