شکایت حمزاوی عکاشه مهاجم الجزایری سال گذشته تراکتور به فدراسیون جهانی فوتبال، موجب شد پنجره نقل و انتقالات تراکتور بسته شود. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، حمزاوی که مدت زیادی در تراکتور حضور نداشته، پس از ترک ایران به فدراسیون جهانی فوتبال شکایت کرده و تراکتور را محکوم کرده...