عضو هیات علمی دانشگاه تبریز به عنوان پژوهشگر جوان برتر فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر مجید مهدوی دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به...