کارگران مخابرات روستایی روز گذشته برای تحقق مطالبات خود در زمینه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و در خواست خود را در قالب بیانیه صادر کردند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، براساس این گزارش، در متن بیانیه کارگران مخابرات روستایی آمده است:...