محرومیت مسعود شجاعی کاپیتان تیم تراکتور یک جلسه کاهش یافت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، مسعود شجاعی با اخراج در بازی گل‌گهر سیرجان از طرف کمیته انضباطی 3 جلسه محرومیت برای وی صادر شده و یک جلسه هم محرومیت به علت در‌یافت کارت قرمز بود. کریم جمالی مدیر روابط عمومی...