کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی و 34 ساله باشگاه یونتوس، پس از 60سال موفق شد رکورد مهم این باشگاه را نکرار کند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، رونالدو پس از 9 سال حضور موفق در تیم رئال مادرید و ثبت رکوردهای زیاد در این باشگاه اسپانیایی، اکنون دوسالی است که...