شهردار منطقه ۸ فرهنگی و تاریخی تبریز گفت: عملات اجرایی کف‌سازی بازار تاریخی تبریز با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان،مدبر افزود: عملات اجرایی کف‌سازی بازار تاریخی تبریز با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد. وی اظهار داشت: بهسازی و ساماندهی بازار تاریخی تبریز...