اعضای ۹ کمیسیون تخصصی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضویت نمایندگان آذربایجان شرقی در آن ها مشخص و نهایی شدند. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با روسای شعب 15 گانه پس از بررسی های متعدد شکایات واصاله از سوی نمایندگان درباره امتیازات برای کمیسیون...