به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، با آغاز مجلس یازدهم و حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ثبت نام در کمیسیون های تخصصی آغاز شد که نمایندگان مردم استان هم با توجه به تجربه و تخصص خود در کمیسیون ها ثبت نام کردند که لیست اولیه کمیسیون های درخواستی...