رئیس دانشگاه جمهوریت سیواس ترکیه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی در تبریز، گفت: هیچ محدودیتی برای گسترش ارتباطات خود با جمهوری اسلامی ایران و بخصوص آذربایجان شرقی نداریم. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، عالم ییلدیز با تاکید بر اهمیت گسترش مناسبات علمی و دانشگاهی با دانشگاه‌های تبریز، اظهار...