مدیر فضای سبز منطقه هشت از آغاز کاشت گل های پائیزی در سطح منطقه هشت تبریز خبر داد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان به نقل از امور ارتباطات شهرداری منطقه هشت، حسینی افزود: واحد فضای سبز منطقه هشت با عنایت به فرا رسيدن فصل پائيز اقدام به کاشت گلهای پائیزی در سطح...