همزمان با هفته دولت در نخستین روزهفته دولت ۱۴ طرح عمرانی در مراغه افتتاح شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، در بخش کشاورزی چهار طرح شامل یک واحد مرغداری تخمی به ظرفیت ۵۵ هزار قطعه و پوشش انهار روستا‌های خانقاه، خرمازرد و سرج افتتاح شد. در بخش عمران روستایی...