به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تبریزبان، دادستان عمومی و انقلاب بستان آباد از نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای این شهرستان با دو کشته خبر داد. علی محمودیان گفت: نزاع دسته جمعی در یکی از روستاهای شهرستان، دو نفر را به کام مرگ کشاند و یک نفر را نیز...